Jdi na obsah Jdi na menu
 


PODMÍNKY / ORIENTAČNÍ CENÍK

17. 3. 2013

PODMÍNKY / ORIENTAČNÍ CENÍK

PODMÍNKY

Z důvodu právní jistoty je vhodné, aby Vaše požadavky na následný genealogický výzkum byly, alespoň rámcově, smluvně zakotveny. Práva a povinnosti zadavatele díla / objednatele a genealoga / zhotovitele díla, tak budou stanoveny ve Smlouvě o dílo.

Prvním krokem před samotným výzkumem rodinné historie je, v prvé řadě, nutnost ujednotit si představy o výstupech badání, tj. zjistit Vaše požadavky. Od tohoto se pak určí cena výsledné práce. Protože chceme, abyste měli své finance plně pod kontrolou, společně s Vámi nastavíme finanční limit výzkumu.

Časová náročnost
Z důvodu, abychom odevzdali vždy kvalitní výstup / výsledek našeho bádání k Vaší plné spokojenosti, vyžádá si takový výzkum vždy příslušný dostatek času. Váš případný požadavek proto zařadíme do našeho diáře zakázek tak, aby na práci byl vyčleněn potřebný čas. Považujeme za nutné Vás upozornit na to, že standardní rodopisný výzkum trvá cca 3 měsíce a s touto dobou je tak nutné počítat. Pokud Váš projekt potřebujete dokončit v kratším termínu, bude výsledná cena díla navýšena o 50%, jelikož Váš projekt bude posunut v diáři na úkor jiných. Takové zkrácení doby výzkumu je však možné jen u menších projektů, tzn. není možné kvalitně sestavit např. 6. generační vývod za jeden měsíc, atd.

ORIENTAČNÍ CENÍK

Matriční záznamy
Vyhledání 1 – 10 záznamů                                           200,- / záznam
Vyhledání 11 – 20 záznamů                                         180,- / záznam
Vyhledání více než 20 záznamů                                   160,- / záznam

Matričním záznamem se rozumí údaj o narození, sňatku, nebo úmrtí jedné konkrétní osoby. V ceně tohoto záznamu je zahrnuto kompletní zpracování a fotodokumentace daného záznamu, jeho přepis do současné češtiny, případný překlad z němčiny či latiny. K této ceně již nebudou účtovány žádné další poplatky (např. dopravné do archivu apod.).

Ostatní archivní zdroje
Přepis a překlad jedné strany gruntovní knihy              500,-
Výzkum jiných archivních zdrojů (např. soupisy poddaných, urbáře, apod.) na základě dohody.

Doprovod do archivu
Za každou započatou hodinu doprovodu                       300,-
Celodenní doprovod (nejméně 6 hodin)                       1500,-
V ceně je zahrnuto úvodní seznámení s prací v archivu a tím, co je možné v archivních fondech najít. Do ceny však není zahrnuta doprava na určené místo.

Čtení jednotlivých matričních záznamů
Jeden záznam v matrice                                                  100,-
V ceně je započten přepis, překlad a vysvětlení dnes neznámých výrazů v textu.

Tištěné materiály – rodograf („rodový strom“), Kniha rodu       
Kniha rodu                                                                  3000,-
Rodograf                                                                       500,-


Příklady cen
S ohledem na náročnost genealogických prací, přikládáme vzorový ceník pro jednoduchou představu příklady kalkulací nejčastějších přání našich zákazníků. Ceny jsou maximální při všech dohledaných záznamech (předpokládá se například, že některá data již znáte, takže výsledná cena pak bude o taková data pokrácena. Výchozí generace (tj. generace, od které se cena počítá) je ta, ke které nám dodáte materiály, např. váš dědeček, pradědeček, atd.)


Otcovská linie předků (včetně grafického znázornění)

6 generací

3.100,-

otcovka-linie.jpg

6 generací s manželkami

4.500,-

8 generací

3.600,-

8 generací s manželkami

6.000,-

 

Vývod předků (včetně grafického znázornění)

4 generace          6.000,-

 

vyvod-z-predku.jpg

5 generací

12.000,-

6 generací

25.000,-