Jdi na obsah Jdi na menu
 


Adolf Štěpánek (1881-1969)

25. 3. 2020

Pan Adolf Štěpánek se narodil dne 9.1.1881 v Hluboké nad Vltavou č.p.27 jako třináctý ze čtrnácti dětí /Byl synem Tomáše Štěpánka, nar. r. 1832, Kloub, Kdanský dvůr č.p.4, zemř. 27.5.1894, od 30.6.1861 do 3.6.1869 majitel usedlosti v Drahonicích č.p.45, pak žil v Českých Budějovicích, Pražském předměstí č.p.257, pak byl nájemce dvora v Pašicích č.p.6, nájemce dvora v Dobřejicích č.p.11, bytem v Podhradí (Hluboká nad Vltavou) č.p.27, "Herrschaftsverwalter", tj. vrchnostenský schwarzenberský správce v Hluboké nad Vltavou. Jeho matka se jmenovala Eleonora Cábová, nar. 26.11.1838, Krč č.p.14/.

Po školní docházce se vyučil a v roce 1898 složil ve Vídni fotografické zkoušky. Několik let pracoval ve Vídni, zde se také 21.11.1904 oženil s Rosálií Voglovou, nar. 30.10.1880, Vídeň /dcera Johanna Vogla, obchodníka uhlím ve Vídni IX, Porzellangasse č.18/.

V roce 1905 převzal fotografickou živnost po bratrovi Karlovi Štěpánkovi  (nar. 20.7.1869, Č.Budějovice, Pražské předměstí č.p.257, zemř. 29.4.1904, Jince č.p.33) v Jincích (č.p.33) a zároveň se stal členem Zemského svazu českých fotografů a společenstva veškerých živností v Jincích. Na základě inzerátu s nabídkou místa fotografa se v roce 1908 s rodinou přestěhoval do Chotěboře. Zde byl také potvrzen členem českých fotografů. V rodině byly čtyři děti, ale dospělosti se dožily jenom dvě, Zdeněk a Věra Leopoldina (nar. 4.11.1911, Chotěboř č.p.472, zemř. 1988).

Adolf Štěpánek byl od roku 1908 členem sokolské obce - Tělocvičné jednoty sokolské. V třicátých letech byl členem sportovního klubu Chotěboř. Cvičil do pozdního věku, když mu bylo osmdesát let nebyl pro něho problém udělat stojku. Měl rád dlouhé procházky, od roku 1912 byl činným členem Klubu českých turistů. Za první světové války působil jako fotograf (pozn. známého c.k. zeměbraneckého pluku č. 28) a díky tomu se zachovaly fotografie z válečného zázemí z různých zemí. (pozn. v březnu 1918 obdržel z velitelství ve Vídni /na plaketě je podepsán zřejmě hrabě Bubna-Litic/ ocenění za zvláště úspěšnou práci v oblasti válečné fotografie).

Po válce byl velkým obdivovatelem T. G. Masaryka. V roce 1926 se společně se svou ženou spřátelili se senátorkou pro část kraje Vysočina F. F. Plamínkovou, která spoluzakládala ženskou pracovní komisi v Chotěboři a velmi často za ČSNS do této oblasti dojížděla a navštěvovala okolní města a vesnice, aby poznala místní lidi a jejich život. Adolf ji někdy doprovázel a tak jako senátorka, podporoval dle svých možností obzvláště rodiny padlých vojáků.

Od roku 1924 až do roku 1933 byl v městském později obecním zastupitelstvu Chotěboře za stranu československých socialistů, která od roku 1926 přijala název Československá strana národně socialistická. Zabýval se především otázkami sociálními, všeobecným volebním právem, vystupoval proti antisemitským pověrám a předsudkům. Pro své názory a hlavě v boji proti nespravedlnosti a za pravdu musel často čelit častým útokům některých lidí. V roce 1933 byl obecním zastupitelstvem zvolen 1. náměstkem starosty.

Byl také členem místní školní rady a v roce 1925 složil přísahu při příležitosti ustanovení soudním znalcem pro obor fotografický u krajského soudu.

V květnových dnech roku 1945 byl členem revolučního národního výboru, který v té době řešil např. pohřby padlých obětí v květnovém povstání na Chotěbořsku, stravování raněných, zásobování obyvatelstva ve městě, kapitulaci Němců a další záležitosti obsažené ve vydaném prohlášení NV občanům.

Začátkem padesátých let mu byla živnost odebrána, a tak začal pracovat v Družstvu Fotografia Pardubice s pobočkou v Chotěboři až do svých 78 let.

Adolf Štěpánek byl velmi pracovitý, hodně také četl a tím se neustále vzdělával. Byl velmi pokrokový, zajímal se stále o nové věci. Vážil si každého člověka bez ohledu na to, jaké má zaměstnání, jaké náboženské vyznání nebo příslušnost k politické straně a v tomto duchu vychovával i své děti a vnoučata.

 

Převzato z: https://www.osobnostiregionu.cz/component/osobnosti/3060 

 

Náhledy fotografií ze složky Adolf Štěpánek (1880-1969)